Zasady współpracy

Zapoznaj się ze szczegółami mojej oferty. Są to ogólne, ramowe zasady współpracy, w szczególnych przypadkach podlegające negocjacji. W swojej pracy miałem do czynienia nie tylko z biegaczami startującymi w zawodach, ale również z osobami odchudzającymi się czy trenującymi do różnego rodzaju egzaminów, w tym... do Legii Cudzoziemskiej.

Moja oferta to pełna opieka treningowa:

- szczegółowe rozpisywanie treningów biegowych (modyfikowanych na bieżąco na podstawie twojego samopoczucia, zdrowia, czasu, bieżących planów),

- doradztwo w sprawie treningu wspomagającego (np. rozciąganie, trening siłowy, regeneracja),

- praktyczne doradztwo w sprawach okołobiegowych: sprzętowych, zdrowotnych, dotyczących kontuzji itp.

- kontakt mailowy/telefoniczny
Szczegółowe zasady współpracy za każdym razem ustalane są indywidualnie, ale w praktyce rzadko wysyłam plan dłuższy niż na najbliższe kilkanaście dni. Dłuższe plany nie mają sensu - zbyt wiele może się zdarzyć, zbyt wiele czynników wpływa na ich realizację, coraz większy jest rozdźwięk między tym, co było zaplanowane, a co udało się zrobić.

Jako trener będę nadzorował twoje przygotowania. Głębokość ingerencji zależy od Ciebie. Mogę tylko dostosowywać trening biegowy do twoich planów startowych i wszystkich innych aktywności, które podejmujesz. Mogę też pójść dalej: opracować, we współpracy z Tobą, kompleksowy plan startów oraz przygotowań, wraz z treningiem uzupełniającym, w celu osiągnięcia konkretnego celu.


Plany są na bieżąco nadzorowane, podobnie jak stan twojej formy i zdrowia. W razie potrzeby zalecam odpoczynek, odpowiednie badania, sugeruję, co trzeba zmienić w odżywianiu, codziennym życiu czy też jak się regenerować, aby spełnić swoje biegowe cele. Wymaga to ścisłej współpracy - stąd też pozostaję ze swoimi zawodnikami w ciągłym kontakcie mailowym/telefonicznym. To nie jest wysyłanie mechanicznie stworzonego planu - to kompleksowa, całościowa współpraca, uwzględniająca ciągłe zmiany.

Współpraca odbywa się na odległość. Nie wykluczam możliwości spotkania się, np. przy okazji mojego wyjazdu czy udziału w jednym biegu. Ewentualne spotkania są jednak tylko dodatkiem, który może, ale nie musi się zdarzyć.Opieka trenerska, którą wykupujesz, obejmuje:- analizę dotychczasowego treningu/stanu zdrowia/formy

- stworzenie założeń przyszłego planu

- układanie na bieżąco planu treningowego, ciągle korygowanego i poprawianego, wraz ze zmianą formy, stanu zdrowia, wyjazdów, dostępnego czasu itd.

- konsultacje mailowe lub telefoniczne

- porady techniczne/żywieniowe/sprzętowe
Blog - nowe teksty
Ostatnie starty - Marcin